English
ફોનેટિક કીબોર્ડ  ગુજરાતી કીબોર્ડ
કંઇ કંઇ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. वि. કેટલુંક.
૨. वि. જુદું જુદું.
૩. वि. શું શું.
૪. अ. કહીં; કહીં; કહીંક કહીંક; કોઇ કોઇ ઠેકાણે.
૫. अ. શું શું; કશું કશું; કશુંક; કશુંક.