English
ફોનેટિક કીબોર્ડ  ગુજરાતી કીબોર્ડ
ખિદંગ  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼િદંગ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] पुं. એક જાતનું ઝાડ.
૨. पुं. જેમાંથી તીર બનાવવામાં આવે તે લાકડું.