English
ફોનેટિક કીબોર્ડ  ગુજરાતી કીબોર્ડ
જગબી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ચરો; બીડ; ઢોરને ચરવા માટે રાખેલી જંગલની અણખેડ જમીન; ઘાસ ઉગાડવા રાખેલી જમીન.