English
ફોનેટિક કીબોર્ડ  ગુજરાતી કીબોર્ડ
જેરબાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] पुं. હાર; પરાજ્ય.
૨. वि. જેને બહુ હાનિ થઈ હોય તેવું.
૩. वि. દુ:ખના બોજાથી દબાયેલું.