English
ફોનેટિક કીબોર્ડ  ગુજરાતી કીબોર્ડ
ટીકડી  
ઉચ્ચાર: ( ટીકડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. કાંકરી; નાની ગોળ કટકી.
૨. स्त्री. થેપલી; નાની ચપટી ચકતી.