English
ફોનેટિક કીબોર્ડ  ગુજરાતી કીબોર્ડ
ણિત્થાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. નિસ્તાર ] पुं. ( પ્રાકૃત ) ઉદ્ધાર.
૨. पुं. પાર; છેડો.
૩. पुं. રક્ષા; બચાવ.