English
ફોનેટિક કીબોર્ડ  ગુજરાતી કીબોર્ડ
થાકથીક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. બકરાં ચારતાં મોઢા આડો હાથ રાખી કરાતો અવાજ. રબારી, ભરવાડ વગેરે આવો અવાજ કરે છે તેથી બકરાં ભેગાં થાય છે.