English
ફોનેટિક કીબોર્ડ  ગુજરાતી કીબોર્ડ
વંક્ષણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. સાથળની ઉપરનો સાંધો; જાંઘ; સાથળનું મૂળ.
न. ઊરુસંધિ; કટિવંક્ષણ.