ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. ત્યાગ; પરિત્યાગ; છોડી દેવું તે; મૂકી દેવાપણું.