ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૈયદ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. वि. ફળદ્રુપ.
૨. [ અ. ] वि. મજબૂત; મોટું.