ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝાસલ  
ઉચ્ચાર: ( ઝાહ઼લ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. તકલાદી; ટકાઉ નહિ એવું; ઝટ નાશ પામે એવું.