ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણાભિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. નાભિ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) ડૂંટી.
૨. पुं. નાભિ; ગાડાનો એક ભાગ.